Kaikessa Turun Voimamiesten valmennuksessa korostetaan yhdenvertaista, turvallista, kannustavaa sekä reilun pelin toimintaympäristöä. Seurassa on linjattu harraste- ja kilpaurheilun polku.

Seura pyrkii menestymään kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Samalla haluamme kasvattaa lapsia ja nuoria liikunnalliseen elämäntapaan ja mahdollistaa harrastamisen myös oheisharjoitteluna muille lajeille. Myös kuntoliikunta on seuralle tärkeä esimerkin vahvistaja liikunnallisten elämäntapojen korostajana.

Valmennuksen toimintaperiaatteet

Valmennuksessa huomioidaan aina harrastajien ikävaiheiden kehittyminen sekä yksilöllinen edistyminen. Huolimatta painin yksilölajin luonteesta, harjoittelu tapahtuu ryhmissä, joissa valmennukselliset valinnat tehdään tason mukaisesti. Harjoittelussa korostetaan kannustavan yrittämisen ja onnistumisen kulttuuria. Valmentajan rooli on toimia turvallisena aikuisena. Harjoituksen onnistumisen vastuu on aina valmentajalla. Valmentajan vastuulla on huolehtia, että toimintaympäristö ja käytössä oleva välineistö on turvallista ja asianmukaista, sekä tarvittaessa raportoida puutteista viipymättä johtokunnalle.

Valmentajan tulee olla tietoinen ikävaiheisiin liittyvistä muutoksista (fyysiset ja psyykkiset) kasvavissa lapsissa/nuorissa. Valmentajan tehtävänä on huomioida tämä harjoittelussa ja pyrkiä välttämään mahdollisia ylikuormituksia terveen kasvun turvaamiseksi. Valmentajan vastuulla on toimia ratkaisukeskeisesti ongelmatilanteissa ja puuttua esim. kiusaamiseen heti. Valmentajalla on hyvä olla rakentava keskusteluyhteys myös harrastajien huoltajiin.

Seuran valmennuksen tavoitteena on kasvattaa liikunnallisia ja tasapainoisia nuoria urheilijoita. Seura kannustaa ja tukee valmentajia kouluttautumisessa. Tavoitteena on tuottaa osaltamme volyymia myös tulevaisuuden huippu-urheiluun ja kehittää roolia akatemiavalmennuksessa.

Seuran vastuulla on huolehtia, että valmennustyössä mukana olevat henkilöt ovat soveltuvia tehtävään. Laki velvoittaa seuraa selvittämään työsuhteessa olevilta lasten kanssa työskenteleviltä rikostaustan. Tämä vaaditaan uusilta valmentajilta ennen työsuhteen alkamista. Rikostausta ote näytetään valmennusvastaavalle, joka toteaa sen kautta valmentajan kelpoisuuden toimia kyseisessä tehtävässä.

Valmentajan polku

Seurassa aloittavan valmentajan polku kulkee usein valmennettavien mukana ja ikävaiheita seuraillen. Lapsen saapuessa lajin pariin tarvitaan innostavaa ja rohkaisevaa otetta monipuolisten liikuntataitojen kehittämiseen. Lasten ja nuorten liikunnallisten taitojen kehittyessä valmentajan lajiosaaminen korostuu. 

Painivalmennuksessa apuohjaajana on mahdollisuus kehittää lajin tuntemusta ja päästä syvemmälle painin tekniikoihin. Liikunnallisella taustalla, vailla lajituntemusta on mahdollista toimia osana valmennusta. Itseään kehittämällä ja kouluttamalla lajia voi oppia. 


 

Ikäryhmä

Vaatimukset ja sitoutuminen

Koulutus

Nallepaini 3-6v

lajiosaamista ei vaadita

Suomen Painiliiton Nallepaini ohjaajakurssi.

Nassikkapaini 5-8v

lajiosaamista ei vaadita

Suomen Painiliiton Nassikkapaini ohjaajakoulutus

Painikoulu (harrasteryhmä) 7-12v

lajiosaamista ei vaadita

Suomen Painiliiton Painikoulu ohjaajakoulutus

Alkeiskilparyhmä 7-9v

lajiosaamista perustaitojen osalta

Suomen Painiliiton Painikoulu ohjaajakoulutus

Kilparyhmät 9-16v

laajaa lajiosaamista ja sitoutumista kilpailutoimintaan

Suomen Painiliiton 2.tason valmentajakurssi

Kuntopaini

Lajiosaamista ja huumorintajua

-

 

Valmentajan toimintaohjeistus

Turun Voimamiesten valmentajat toimivat aina reilun pelin hengessä. Valmennettavat ovat erilaisista taustoistaan huolimatta valmentajan silmissä samanarvoisia. Harjoittelu toteutuu turvallisista lähtökohdista ja kunkin yksilön oma taitotaso huomioiden. 

Turun Voimamiesten valmentajat sitoutuvat:

 • Suunnittelemaan harjoitukset etukäteen
 • Sitoutuu ryhmän toimintaan muiden valmentajien kanssa
 • Huomioi salin muut käyttäjät
 • Puuttuu kiusaamiseen
 • Ymmärtämään että pitkäjänteinen työ palkitaan
 • Kannustaa ryhmää sitoutumaan harjoitteluun ja harrastamiseen
 • Keskustelee tarvittaessa vanhempien kanssa 
 • Kunnioittaa asioiden luottamuksellisuutta
 • Sitoutuu päihteettömään sekä savuttomaan työympäristöön sekä antidoping ohjeistukseen
 • Vastuuvalmentaja hoitaa ryhmäkohtaisen informaation ja raportoi ryhmän esiintymisestä valmennusvastaavalle kauden päätyttyä
 • Seuraa valmentajan vuosikelloa
 • Sitoutuu raportoimaan toteutuneista työtunneista vähintään kolmen kuukauden välein.