Talousohjesääntö

Seuralla on johtokunnan hyväksymät talousohjesäännöt. Joissa on määritetty seuraavia asioita:

Yleiset määritykset

 • suhteen muihin säädöksiin
 • johtokunnan taloushallinnolliset velvoitteet 
 • talousvastuulliset henkilöt

Yhdistyksen talouden hoito

 • Rahaliikenne ja pankkitilit
 • Palkanmaksu ja palkkakirjanpito
 • Laskuttaminen ja menojen hyväksyminen

Kirjanpito ja tilinpäätös

 • Kirjanpito
 • Tuloslaskelma
 • Tase
 • Tilinpäätös
 • Raportointijärjestelmä
 • Sisäinen valvonta ja tilintarkastus
 • Sääntöjen täydennys

Tulojen ja menojen muodostuminen

Seuran tulot muodostuvat pääsääntöisesti harrastajamaksuista, avustuksista, leirien ja kilpailujen järjestämisestä. Lisäksi tuloja hankitaan varainhankinnan kautta (vanhempaintoimikunta) ja yhteistyökumppaneilta. 

Seuran menot koostuvat valmennuskuluista, hallintokuluista, koulutuksista, kilpailujärjestelyistä, kilpailumaksuista ja leirityksistä.

Seuran tulojen ja menojen tasapainoa seurataan aktiivisesti talousvastaavan ja puheenjohtajan toimesta.

Toiminnan hinnoittelu

Johtokunta linjaa harjoittelumaksut vuosittain, sekä kilpailu ja leiritys kuluista. Seura on voittoa tavoittelematon yhdistys ja se osaltaan ohjaa hinnoittelua. Toiminnan hinnoittelussa pyritään tasapainoon kokonaiskulurakenteen kanssa. 

Ohjaajien, valmentajien ja toimihenkilöiden palkkausjärjestelmä

Seuralla on johtokunnan valvoma, kaikille ryhmille ja tasoille tasapuolinen palkkaus. 

Varainhankinta 

Seuran johtokunta ja vanhempaintoimikunta suunnittelee aktiivisesti varainhankintaa ja uusia yhteistyötahoja pyritään löytämään säännöllisesti. Varainhankintakokonaisuus koostuu useasta osa-alueesta:

 • Yhteistyökumppanit 
 • Sponsorit
 • Toiminta-avustukset 
 • Vanhempaintoimikunta 
 • Mainoslehtiset

Varainhankinnan kautta kerättyjä varoja käytetään kohdistetusti suoraan seuran harrastajien hyväksi. Seura kustantaa muun muassa urheilijoiden kisailmoittautumisista aiheutuneet kulut sekä osan leirityskuluista. 

Vanhempaintoimikunnan keräämien varojen avulla voidaan palkita ansioituneita urheilijoita, tehdä välinehankintoja, järjestää kauden päättäjäisiä tai muita yhteisöllisiä tapahtumia.