Sidosryhmätyöskentely on Turun Voimamiehille erittäin tärkeää. Hyvin toimiva sidosryhmäyhteistyö lisää läpinäkyvyyttä ja yhteistä ymmärrystä toiminnastamme ja sen kehittämisestä. Pyrimme kehittämään toimintaamme sidosryhmien näkemysten ja toiveiden mukaisesti. Tavoitteenamme on aktiivisen vuoropuhelun kautta pystyä ymmärtämään entistä paremmin toimintaympäristöämme ja vastuullisuuteen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia.

Sidosryhmäyhteistyötä tehdään muun muassa seuraavien toimijoiden kanssa:

  • Turun kaupunki sekä muut lähikunnat ja -kaupungit
  • Painiliitto
  • Lounais-Suomen alueen painiseurat
  • Ulkomaiset painiseurat
  • Lähikuntien muiden lajien seurat
  • Liikuntajärjestöt
  • Turun AMK, Yliopisto, Kauppakorkeakoulu opiskelijayhteistyö