Turun Voimamiehet arvioi toimintaansa säännöllisesti usealla osa-alueella. Seuran ilmoittautumisjärjestelmän kautta on mahdollista toteuttaa palautekyselyt. Tyytyväisyyskysely lähetetään harrastajille ja heidän vanhemmille kauden päättyessä. Tyytyväisyyskyselyllä arvioidaan valmennuksen sekä ryhmäkohtaisen tiedottamisen onnistumista ja kehittämistarpeita. Palaute analysoidaan ryhmäkohtaisesti päävalmentajan ja vastuuvalmentajan kanssa. Lisäksi palaute analysoidaan kokonaisuutena ja käsitellään johtokunnassa. 

Seuran valmentajilta kerätään oma palaute kausittain. Palaute käsitellään päävalmentajan esittelemänä johtokunnassa. Johtokunnan toimintaa arvioidaan omalla kyselylomakkeella vuosittain. Johtokunnan kysely analysoidaan kootusti ja anonyymisti. 

Seuran johtokunta vastaa kyselylomakkeiden suunnittelusta, ja Lyytin pääkäyttäjä tuottaa kyselyt sekä yhteenvedon tuloksista. Johtokunnan vuosikelloon on merkittynä aikataulu palautekyselyiden toteuttamiselle.