Seuran johtokunta vastaa siitä, että seuran toiminnassa huomioidaan ja noudatetaan kaikkia seuran toimintaa ohjaavia Suomen lakeja ja määräyksiä. 

Seuran toimintaan vaikuttavat lait, asetuksen ja määräykset

Seuran toimintaan merkittävästi vaikuttavia lakeja ovat:

Yhdistyslaki 

Tietosuojalaki

Suomen perustuslaki 

Kuntalaki

Työsopimuslaki

Ennakkoperintälaki

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslaki

Arpajaislaki

Kokoontumislaki

Lisäksi toiminnassa huomioidaan ja noudatetaan seuraavia sopimuksia/ehtoja: 

Vakuutukset

Teosto-lupa-asiat

 

Vuosikellot

Seuralla on oma vuosikello valmennusryhmille ja johtokunnalle. Vastuuvalmentajat huolehtivat siitä, että ryhmät saavat vuosittain vuosikellot käyttöönsä. 

Johtokunnan vuosikellon huolehtii johtokunnan jäsenet vuosittain käyttöönsä.

Vuosikello auttaa toiminnan ennakointia ja tehtävien hoitamista erityisesti siinä tapauksessa, kun toimijat vaihtuvat. 

Valmennuksen vuosikellossa kerrotaan:

 • kauden alkaminen, loppuminen ja lomat
 • kausi- ja jäsenmaksut
 • ilmoittautuminen
 • tapahtumat ja leirit
 • vanhempainillat

Johtokunnan vuosikellossa kerrotaan:

 • toimijoiden rekrytointi ajankohdat
 • viestintä
 • palautekyselyt
 • vuosikokoukset
 • tilavaraukset
 • avustukset
 • toimintakertomus ja -suunnitelma, talousarvio ja tilinpäätös.