Seuran ydintoimintaa on edistää ja kehittää painia lajina kilpaurheilu- ja liikuntaharrastustoiminnalla. Toimintaamme ohjaa reilun pelin, tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden periaatteet. Strategia ohjaa seuran lähitulevaisuuden toiminnan suuntaviivoja ja säännöt toimivat pohjana yhdistyksen ydintoiminnoille. 

Arvot

Seura on määritellyt arvot laatimassaan strategiassa. Seuran arvot määrittelevät ja ohjaavat seuran toimintaa ja toimintatapoja.

Arvot on jaettu neljään teemaan: laatu, yhteistyö, kannustavuus ja reilu peli. 

Laatu

 • Urheilijoiden kansallinen ja kansainvälinen menestys

 • Ammattivalmennus

 • Hyvät harjoitteluolosuhteet

 

Yhteistyö

 • Aktiivinen ja innostava vapaaehtoistoiminta

 • Laadukas kumppaniyhteistyö

 • Aktiivinen varainhankinta 

 

Kannustavuus

 • Harrastajasta urheilijaksi

 • Painijan polku

 • Liikunnallinen ja terve elämäntapa

 

Reilu peli

 • Kunnioitus

 • Yksilöllisyyden ja erilaisuuden huomioon ottaminen 

 • Tasa-arvo

 

Visio

Seuran visiona on tulevaisuudessa olla merkittävä seuratoimija ja haluttu yhteistyökumppani Turun talousalueella sekä suomalaisessa painiyhteisössä. Visiona on kasvattaa toimintaamme ja kehittää sitä kohti ammattimaisempaa organisaatiota. Seuratoiminnan strategia on luotu ohjaamaan toimintaa kohti seuran pitkän aikavälin visiota. 

 • Yhdessä tekemällä laadukasta, kasvavaa ja kehittyvää seuratoimintaa
 • Jokainen mukana oleva lapsi ja nuori kokee olevansa tärkeä ja nauttia liikkumisesta
 • Seuran tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille laadukasta ja monipuolista liikuntaa taitotasoon katsomatta
 • Mukaan otetaan kaikki halukkaat lapset ja nuoret ja heitä kohdellaan tasapuolisesti
 • Panostaa voimakkaasti lasten, nuorten ja edustus urheilijoiden valmennus- ja kilpailutoimintaan ja sitä kautta tehdä myös tärkeää urheiluseuralle kuuluvaa kasvatustyötä.

 

Seuran strategia 

Seuralla on johtokunnan hyväksymä strategia vuosille 2021-2023. 

 

Säännöt

Seuralla on PRH:n hyväksymät säännöt, joita päivitetään tarvittaessa.