Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimivuodeksi valittu puheenjohtaja, sekä kahdeksi toimintavuodeksi valitut kuusi jäsentä ja kaksi varajäsentä. 

Johtokunta nimeää tarvittaessa lisää toimihenkilöitä jäsenistöstään.

 

Johtokunnan jäsenten toimenkuvat 

Puheenjohtaja

 • toimii seuran työntekijöiden esimiehenä
 • toimii seuran virallisena edustajana, nimenkirjoittajana yhdessä sihteerin, tai taloudenhoitajan kanssa. 
 • vastaa viimekädessä seuran tiedottamisesta
 • kutsuu koolle hallituksen ja seuran kokoukset
 • käynnistää kehityshankkeita
 • avaa uusia ja kehittää olemassa olevia paikallisia yhteistyökuvioita seuralle
 • toimii ensisijaisena allekirjoittajana seuran sopimuksissa ja sitoumuksissa
 • vastaa seura- ja toiminta-avustusten hakemisesta sekä raportoinnista

Varapuheenjohtaja

 • toimii puheenjohtajan tukena ja varahenkilönä
 • toimii nimenkirjoittajana yhdessä sihteerin, tai taloudenhoitajan kanssa.
 • kehittää operatiivista toimintaa
 • käynnistää kehityshankkeita
 • avaa uusia ja kehittää olemassa olevia paikallisia yhteistyökuvioita seuralle
 • vastaa vuosittain toimintasuunnitelman ja – kertomuksen kokoamisesta, yhdessä muiden hallitusten jäsenten kanssa
 • vastaa seuran markkinointi- ja yhteiskuntasuhteiden kehittymisestä
 • raportoi seuran toiminnasta liitoille ja kaupungille

Sihteeri

 • laatii kutsut ja esityslistat hallituksen kokouksiin sekä seuran kokouksiin yhdessä puheenjohtajan ja/tai varapuheenjohtajan kanssa
 • laatii pöytäkirjat hallituksen ja seuran kokouksista
 • tiedottaa hallituksen päätöksistä seuran jäsenille
 • toimii tarvittaessa seuran nimenkirjoittajana yhdessä puheenjohtajan, tai varapuheenjohtajan kanssa
 • ylläpitää ja valvoo jäsenrekisteriä
 • tiedottaa seuran vuosittaiset jäsenmäärät tarvittaville tahoille joulukuussa
 • huolehtii, että jäsenluettelo on vuosikokouksessa käytettävissä, jotta henkilön jäsenyys on tarkistettavissa

Taloudenhoitaja

 • toimii seuran talouden ohjaajana ja valvojana
 • vastaa molemmin suuntaisen maksuliikenteen hoitamisessa
 • raportoi säännöllisesti hallitukselle taloudellisesta tilanteesta
 • vastaa talousohjeiston päivittämisestä ja noudattamisesta
 • vastaa taloussuunnitelman tekemisestä, yhdessä muiden hallituksen jäsenten kanssa
 • vastaa tilinpäätöksen tekemisestä
 • tekee yhteistyötä kirjanpitäjän kanssa
 • toimii tarvittaessa seuran nimenkirjoittajana yhdessä puheenjohtajan, tai varapuheenjohtajan kanssa.

Valmennusvastaava

 • Valmentajien ja ohjaajien rekrytointi ja valitseminen
 • Seuran kurssitarjonnan suunnittelu ja toteutus
 • Seuran ohjauksen ja valmennuksen laadun valvonta
 • seuran valmennuslinjaukset ja sisällöt
 • seuran sisäisten koulutusten järjestäminen ja koulutuksiin ohjaaminen
 • valmentajien koollekutsuja, vähintään kahdesti vuodessa
 • OTO- valmentajien yhteyshenkilö

Markkinointivastaava

 • on johtokunnassa markkinoinnin kehittämisen asiantuntija
 • toimii seuran markkinoinnin kehittämisessä
 • rekrytoi markkinointiryhmän ja toimii sen puheenjohtajana

Laatuvastaava

 • päivittää toimintakäsikirjaa ja sen liitteitä yhdessä hallituksen jäsenten kanssa
 • käynnistää kehityshankkeita
 • ylläpitää ja kehittää Tähtiseura-laatukriteerien toteutumista seuran toiminnassa

Toimikuntavastaava

 • vanhempaintoimikunnan johtaminen
 • kehittää varainhankintaa
 • Kisaorganisaatiovastaava
 • huolehtii kisaorganisaation muodostamisesta ja koollekutsumisesta
 • huolehtii kilpailupaikan varaamisesta ja mainostamisen organisoinnista

Jokainen johtokunnan jäsen voi halutessaan rekrytoida itselleen työparin tai tiimiin, jotta kukaan ei kuormittuisi seuratöistä liikaa.