Seuratoimintamme on saanut tähtiseura-statuksen vuonna 202x. Tämä toimintakäsikirja liitteineen nivoo yhteen keskeiset dokumentit, joissa avaamme yleisesti toimintaamme, sääntöjämme, linjauksia, kuin myös yksityiskohtaisemmin tähtiseuralta vaadittavia laatutekijöitä. 

Tähtiseura status on merkki siitä, että TWM täyttää seuratoiminnan keskeiset laatutekijät, jotka jakaantuvat neljään keskeiseen osioon ja niiden alateemoihin:

  1. Johtaminen ja hallinto (johtaminen, hallinto, viestintä ja markkinointi)
  2. Urheilutoiminta (urheilijan ja liikkujan polku, valmennuksen linjaus)
  3. Seuran ihmiset (voimavarat ja yhteisöllisyys)
  4. Aineelliset resurssit. (talous ja olosuhteet)

Laatuohjelma on Olympiakomitean ja lajiliiton tunnus urheiluseuralle, joka ulkopuolisen arvioijan säännöllisten arviointien perusteella on todettu täyttävän kaikki määritetyt laatutekijät Lapset ja nuoret-kohderyhmässä.  Seurassamme on Tähtiseura-vastaava, joka osaltaan pitää huolen siitä, että hyviä toimintatapoja ylläpidetään ja kehitetään seuran toiminnan kaikilla osa-alueilla.