Johtokunnan kokoontumiset ja toimintaperiaatteet

Yhdistyksen johtokunnan kokouksiin osallistuu lähtökohtaisesti jäsenistön valitsema johtokunta. Johtokunta luo toiminnalleen yhteiset pelisäännöt, jotta johtokunnan työskentely toimisi mahdollisimman sujuvasti. Yhteiset pelisäännöt määritellään toimintakäsikirjaan, jos säännöissä ei olla otettu niihin kantaa. 

Toimintakäsikirjaan on kirjattu milloin ja miten johtokunnan jäsenet saavat johtokunnan pöytäkirjat luettavaksi. Johtokunnan vastuulla on päätöksistä tiedottaminen ja tiedottamisen tulee tapahtua mahdollisimman pian päätöksenteon jälkeen. Johtokunnan kokouksen pöytäkirjat ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia, eikä̈ niitä̈ julkisteta yleisesti muille kuin johtokunnan jäsenille ja tilintarkastajille, jollei yhdistyksen säännöissä toisin määrätä. Jokaisen jäsenen on kuitenkin oikeus saada pöytäkirjan ote siitä pykälästä̈, jossa käsitellään häntä̈ koskevaa asiaa. 

Toimintakäsikirjassa kerrotaan jäsenistölle mitä̈ periaatteita noudattaen johtokunta tiedottaa kokouksistaan, missä̈ kanavissa tiedottaminen tapahtuu ja kuka tiedottamisesta vastaa.

Johtokunta:

 • Toteuttaa seuran kokouksen päätökset
 • Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
 • Valitsee tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat
 • Vastaa seuran taloudesta
 • Pitää jäsenluetteloa
 • Tekee seuran toimintakertomuksen ja tilinpäätökset
 • Tekee toiminta- ja taloussuunnitelman seuraavaa toimintavuotta varten
 • Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
 • Hyväksyy ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
 • Valitsee ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopii heidän eduistaan
 • Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
 • Ryhtyy muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
 • Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen kevätkokousta.

 

Rekrytointi

 • Aktiivisia seuratoimijoita kannustetaan mukaan toimintaan.
 • Ymmärrämme seuratoiminnan olevan pyyteetöntä vapaaehtoistoimintaa, jolloin toimijoista on hyvä olla hieman ylikapasiteettia.
 • Uusien valmentajien rekrytointia tehdään tarvittaessa. Valmennusvastaava toimii valmentajien lähiesimiehenä ja vastaa valmentajien perehdytyksestä.