Seuran johtokunta määrittelee valmennusvastaavan johdolla koko seuraa koskevat yhteiset toimintaperiaatteet, jotka koskevat kaikki seuran ryhmiä. 

Kaikkia ryhmiä koskevat yhteiset pelisäännöt ja eettiset linjaukset:

  • Ihanteenamme on päihteetön ja lasten etua ajava ajattelumalli, joka ohjaa jokaista seuramme harjoitusta, urheilumatkaa ja -tapahtumaa.
  • Kiusaaminen kaikissa muodoissaan on seurassamme kielletty. Jokainen urheilija, vanhempi, toimihenkilö ja valmentaja sitoutuu puuttumaan kiusaamiseen välittömästi sellaista havaittuaan. Harjoituksissa, kisamatkoilla tai muissa seuran järjestämissä tapahtumissa ei niinikään sallita kiusaamista missään muodossa ja siihen puututaan aina hyvin pienellä kynnyksellä.   
  • Seuramme valmentajiksi ja vastuuhenkilöiksi hyväksytään vain hyvän kasvattajan ajatuksella toimivia henkilöitä.
  • Seuramme sitoutuu harrastus- ja kilpailutoiminnassaan alkoholin, tupakkatuotteiden ja huumeiden käytön vastaiseen toimintaan, sekä sitoutuu dopingvapaaseen urheiluun.
  • Seuran taloudellista, valmennuksellista ja kasvatuksellista toimintaa ohjaa rehellisyys, tasa-arvo, yhteishenki, huomaavaisuus ja vastuuntunto.
  • Seuramme toiminta perustuu reiluun peliin ja rehellisyyteen.

Kaikissa seuran ryhmissä on ensisijaisena pelisääntönä kaikkia kunnioittava käyttäytyminen. Tämä siis tarkoittaa, että:

  • Jokaisella harrastajalla tulee olla oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ja tulla huomioiduksi sekä harjoituksissa että kilpailutilanteissa.
  • Sovittuja harjoitusaikoja tulee noudattaa, saapua ajoissa paikalle (myös kisamatkat).
  • Harjoitteluun/kilpailuihin ei tule osallistua sairaana.
  • Vanhempien tulee huolehtia siitä, että valmentajalla on kaikki tarvittava tieto harrastajan erityistarpeista (esim harjoitteluun vaikuttavat sairaudet/lääkitys yms).